جدول قیمت

پیش فرض

١٥٠٠٠تومان

 • ماهانه
 • امکانات زیاد
 • پنل اختصاصی
 • کاملا شخصی
 • پروژه نامحدود
 • پشتیبانی ٢٤/٧

حرفه ای

٢٥٠٠٠تومان

 • ماهانه
 • امکانات زیاد
 • پنل اختصاصی
 • کاملا شخصی
 • پروژه نامحدود
 • پشتیبانی ٢٤/٧

شرکتی

٥٠٠٠٠تومان

 • ماهانه
 • امکانات زیاد
 • پنل اختصاصی
 • کاملا شخصی
 • پروژه نامحدود
 • پشتیبانی ٢٤/٧

ویژه

١٠٠,٠٠٠تومان

 • ماهانه
 • امکانات زیاد
 • پنل اختصاصی
 • کاملا شخصی
 • پروژه نامحدود
 • پشتیبانی ٢٤/٧


بیسیک

تومان 150000
 • 1 کاربر
 • 5 پروژه
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • 10GB فضای ذخیره سازی
 • 100GB پهنای باند ماهانه
 • سفارش

پلاسویژه

تومان 550000
 • 10 کاربر
 • 10 پروژه
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • 30GB فضای ذخیره سازی
 • 500GB پهنای باند ماهانه
 • سفارش

اولترا

تومان 750000
 • کاربرنامحدود
 • پروژه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • 100GB فضای ذخیره سازی
 • 1000GB پهنای باند ماهانه
 • سفارش